RÜDEN

Ba-ri Gyalpo Zi-dschig Cen-po                   CH: A, JCH: A                                   Bes./Zü: Hinterholzer

 

Ganesa Bedigebu                                        CH: A, JCH: A                                    Bes. Wohlfahrt, Zü: Kmonickova

 

Gson-Pa Gyalpo Zi-dschig Cen-po            JCH: A                                                Bes: Ziegerhofer, Zü: Hinterholzer

 

Hoswin Jangtse                                           CH: CIB, A, VDH.JCH: A, VDH         Bes: Hinterholzer

 

Isha Gyalpo Zi-dschig Cen-po                    CH: A  JCH: A                                    Bes. Allraun, Zü: Hinterholzer

 

Lha Gyalo Chug-Po                                       CH: CIB, A, HU, SK, A-Vet. JCH-A  Bes./Zü: Schwann

 

Lill Tibben´s Song of Kings                          CH: VDH; KTR, JCH-A                   Bes: Hinterholzer, Zü: Christenson

 

Mani Gyalpo Zi-dschig Cen-po                    CH: A, VDH, JCH: A                         Bes./Zü: Hinterholzer

 

Merlion vom Erusbach                                 CH: CIB, A, AG, SLO, JCH: A                Bes. Seifert-Jung, Zü: Kottmann

 

Mistic Perla Mahagon                                  CH: CIB, A, HU, SK                      Bes: Pichlbaumgartner, Zü: Hajkova

 

Osang Gyalpo Zi-dschig Cen-po                  CH: CIB; A, VDH, JCH: A, KTR, VDH  Bes./Zü: Hinterholzer

 

Rab-shi Gyalpo Zi-dschig Cen-po                CH: CIB, VDH, KTR, JCH-A             Bes. Dirnberger, Zü: Hinterholzer

 

V-Sangpo Gyalpo Zi-dschig Cen-po             CH: A; VDH, JCH-A                          Bes. Goderie, Zü: Hinterholzer

 

Vaju-Sindhu vom Tibetdrachen                    CH: CIB; SLO, A                                Bes. Seifert-Jung, Zü: Nolting

 

Vishnu vom Sunnestärn                                 CH: A-Vet, SLO                                Bes. Seifert-Jung, Zü: Klein

HÜNDINNEN

Bela Gyalpo Zi-dschig Cen-po                        JCH-A                                               Bes./Zü: Hinterholzer

 

Chic Choix Bradford                                         JCH-A                                               Bes: Weichselbaumer

 

Chi-Phi Gyalpo Zi-dschig Cen-po                    CH:A, JCH-A, SI                               Bes./Zü: Hinterholzer

 

Ge-sar-can Gyalpo Zi-dschig Cen-po              JCH-VDH                                         Bes./Zü: Hinterholzer

 

Indra Nila Gyalpo Zi-dschig Cen-po                CH: CIB, A; VDH; KTR; JCH-A        Bes./Zü: Hinterholzer

 

Kris Kris Kind of Hi-Ra                                       CH: A; VDH, JCH-A                       Bes. Hinterholzer, Zü: Nordmark

 

Lha Gyalo Dekhyi                                                CH: Vet-A, JCH-A                            Bes./Zü: Schwann

 

Lha Dyalo Dölma                                                CH: Vet-A                                 Bes. Pichlbaumartner, Zü: Schwann

 

Lha Gyalo A-Ni                                                    CH: Vet-A, HU                                   Bes./Zü: Schwann

 

Lobsang Real Miss                                            CH: CIB; A, HU, JCH-A                     Bes. Schwann, Zü: Sisko

 

Mango´s Naisha                                                CH: A; VDH; JCH- A; VDH; KTR     Bes. Hinterholzer, Zü: Varslot

 

No-Thon-Pa  Gyalpo Zi-dschig Cen-po           CH: A                                                 Bes. Goderie, Zü: Hinterholzer

 

Olazza Edelweiss                                                CH: A, VET-A; JCH-A                       Bes: Hinterholzer, Zü: Perttola

 

Phad-ma  Gyalpo Zi-dschig Cen-po                 CH: VDH                                           Bes. Zü/ Hinterholzer

 

Tashi Gyalpo Zi-dschig Cen-po                         CH: A-Vet, CH; KTR; CIB; A; VDH; KTR  Bes.Hinterholzer, Zü: Huhtinen

 

Tendrel Sanpo E-Gsa                                          CH: CIB; A; HU; SK A-Vet, JCH A,   Bes. Schwann

 

Pretty Polly of Cherrywood                                CH: A                                                  Bes./Zü: Weichselbaumer

 

Miss Marple of Cherrywood                              JCH: A; Weltjugendsieger 96          Bes./Zü: Weichselbaumer

 

Kensing Mighty Lika a Rose                              CH - A - VET                                       Bes. Weichselbaumer

 

Tendrel Sanpo Li-Kha-Ra La                              CH: A                                             Bes. Hinterholzer, Zü: Schottroff